001
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

001

Thể Loại Truyện : Manhua, Martial Arts, Mature, Other, Action

Ngày tạo: 20-11,2012

Ngày cập nhật: 20-11,2012 (30 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,410

Tóm tắt:

Chú ý: truyện có nhiều ngôn ngữ, hình ảnh người lớn. Người xem cần cân nh

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 56

20/11/2012

Chapter 55

20/11/2012

Chapter 54

20/11/2012

Chapter 53

20/11/2012

Chapter 52

20/11/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/11/2012

Chapter 2

20/11/2012

Chapter 3

20/11/2012

Chapter 4

20/11/2012

Chapter 31

20/11/2012

Chapter 32

20/11/2012

Chapter 33

20/11/2012

Chapter 34

20/11/2012

Chapter 35

20/11/2012

Chapter 36

20/11/2012

Chapter 37

20/11/2012

Chapter 38

20/11/2012

Chapter 39

20/11/2012

Chapter 40

20/11/2012

Chapter 41

20/11/2012

Chapter 42

20/11/2012

Chapter 43

20/11/2012

Chapter 44

20/11/2012

Chapter 45

20/11/2012

Chapter 46

20/11/2012

Chapter 47

20/11/2012

Chapter 48

20/11/2012

Chapter 49

20/11/2012

Chapter 50

20/11/2012

Chapter 51

20/11/2012

Chapter 52

20/11/2012

Chapter 53

20/11/2012

Chapter 54

20/11/2012

Chapter 55

20/11/2012

Chapter 56

20/11/2012