100th Anniversary Special
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

100th Anniversary Special

Thể Loại Truyện : Comic

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 68

Tóm tắt:

Marvel celebrates there overall 75th Anniversary (counting from 1939 as Timely Comics) by imagining how they may celebrate there 100th Anniversary as Marvel Comics (counting from 1961).

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016
Top