12 Beast
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

12 Beast

Thể Loại Truyện : Ecchi, Fantasy, Harem, Mecha, One Shot, Other, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 10-04,2013

Ngày cập nhật: 10-04,2013 (13 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 563

Tóm tắt:

ờ thì...volume 1 của bộ "Monster musume no iru nichijou" đạt được hit lớn nên có cái one sh

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chap OneShot

11/04/2013

Chap 4b

21/11/2013

Chap 4a

19/11/2013

Chap 4.5

28/12/2013

Chap 3c

02/09/2013
Danh Sách Tập Truyện

One shot

10/04/2013

Chap 1b

18/05/2013

Chap 1c

18/05/2013

Chap 2a

27/06/2013

Chap 2b

27/06/2013

Chap 2c

29/06/2013

Chap 3a

01/09/2013

Chap 3b

02/09/2013

Chap 3c

02/09/2013

Chap 4.5

28/12/2013

Chap 4a

19/11/2013

Chap 4b

21/11/2013

Chap OneShot

11/04/2013
Top