13 Club
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

13 Club

Thể Loại Truyện : Horror, Psychological, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 20-11,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (11 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 0

Số lần đọc: 406

Tóm tắt:

Nếu có thể biết trước - dù chỉ một chút thôi - những điều sắp xảy ra ở tương lai, bạn s

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 7

20/11/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/10/2012

Chapter 2

01/10/2015

Chapter 3

01/10/2015

Chapter 4

14/10/2015

Chapter 5

18/11/2015

Chapter 6

18/11/2015

Chapter 7

20/11/2015

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 11

27/11/2016
Top