13-Nin No Short Suspense And Horror
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

13-Nin No Short Suspense And Horror

Thể Loại Truyện : Horror, Mystery, Psychological, Shoujo, Supernatural

Ngày tạo: 05-10,2014

Ngày cập nhật: 08-01,2017 (13 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 10

Số lần đọc: 765

Tóm tắt:

1 bộ truyện được tổng hợp từ nhiều tác phẩm của nhiều mangaka khác nhau với chủ đề chung là những câu chuyện kinh dị. Nhiều tác phẩm, nhiều nét vẽ và nhiều cách nhìn về am ám, lời nguyền hay chỉ là nhưng câu chuyện ma truyền miệng... sẽ làm bạn có những trải nghiệ

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 14

08/01/2017

Chapter 13

08/01/2017

Chapter 12

08/01/2017

Chapter 11

08/01/2017

Chapter 10

08/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

08/07/2014

Chapter 2

08/07/2014

Chapter 3

23/07/2014

Chapter 4

23/07/2014

Chapter 6

12/09/2014

Chapter 7

12/09/2014

Chapter 8

05/10/2014

Chapter 9

08/01/2017

Chapter 10

08/01/2017

Chapter 11

08/01/2017

Chapter 12

08/01/2017

Chapter 13

08/01/2017

Chapter 14

08/01/2017
Top