14-Sai
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

14-Sai

Thể Loại Truyện : Fantasy, Horror, Mystery, Other, Adventure

Ngày tạo: 23-04,2013

Ngày cập nhật: 23-04,2013 (36 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 705

Tóm tắt:

1 loạt sự việc kì dị diễn ra trên khắp thế giới ... mà nguyên nhân chính là do con người !!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 17

23/04/2013

Chapter 16

23/04/2013

Chapter 15

23/04/2013

Chapter 14

23/04/2013

Chapter 13

23/04/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

05/04/2013

Chapter 2

05/04/2013

Chapter 3

05/04/2013

Chapter 4

06/04/2013

Chapter 5

06/04/2013

Chapter 6

06/04/2013

Chapter 7

06/04/2013

Chapter 8

06/04/2013

Chapter 9

06/04/2013

Chapter 10

06/04/2013

Chapter 11

06/04/2013

Chapter 21

07/04/2013

Chapter 22

08/04/2013

Chapter 23

08/04/2013

Chapter 24

09/04/2013

Chapter 25

09/04/2013

Chapter 26

09/04/2013

Chapter 27

10/04/2013

Chapter 28

10/04/2013

Chapter 29

11/04/2013

Chapter 30

11/04/2013

Chapter 31

12/04/2013

Chapter 32

12/04/2013

Chapter 33

13/04/2013

Chapter 34

13/04/2013

Chapter 35

13/04/2013

Chapter 36

14/04/2013

Chapter 37

14/04/2013

Chapter 38

14/04/2013

Chapter 39

15/04/2013

Chapter 12

23/04/2013

Chapter 13

23/04/2013

Chapter 14

23/04/2013

Chapter 15

23/04/2013

Chapter 16

23/04/2013

Chapter 17

23/04/2013