19 Days
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

19 Days

Thể Loại Truyện : Manhua, School Life, Other, Comedy

Ngày tạo: 12-11,2015

Ngày cập nhật: 15-08,2018 (57 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,339

Tóm tắt:

Một thằng S, một thằng M, những cú hint bóp nát con t(r)ym...
Hãy đọc và cảm

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 288

15/08/2018

Chapter 191.5

27/11/2016

Chapter 173

27/11/2016

Chapter 172

27/11/2016

Chapter 171

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

14/04/2015

Chapter 2

14/04/2015

Chapter 3

14/04/2015

Chapter 4

15/04/2015

Chapter 5

15/04/2015

Chapter 6

15/04/2015

Chapter 7

15/04/2015

Chapter 8

15/04/2015

Chapter 9

15/04/2015

Chapter 10

15/04/2015

Chapter 16

26/04/2015

Chapter 17

26/04/2015

Chapter 18

26/04/2015

Chapter 6.4

12/11/2015

Chapter 61.4

12/11/2015

Chapter 72.6

12/11/2015

Chapter 85.4

12/11/2015

Chapter 95.5

12/11/2015

Chapter 106.6

12/11/2015

Chapter 118.7

12/11/2015

Chapter 130.8

12/11/2015

Chapter 142.7

12/11/2015

Chapter 138

27/11/2016

Chapter 139

27/11/2016

Chapter 140

27/11/2016

Chapter 141

27/11/2016

Chapter 142

27/11/2016

Chapter 143

27/11/2016

Chapter 144

27/11/2016

Chapter 147

27/11/2016

Chapter 148

27/11/2016

Chapter 145

27/11/2016

Chapter 164

27/11/2016

Chapter 151

27/11/2016

Chapter 152

27/11/2016

Chapter 153

27/11/2016

Chapter 154

27/11/2016

Chapter 155

27/11/2016

Chapter 156

27/11/2016

Chapter 157

27/11/2016
Top