4 Cut Hero
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

4 Cut Hero

Thể Loại Truyện : Fantasy, Other, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 04-10,2015

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (27 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 551

Tóm tắt:

Một loat các câu chuyện ngắn về an NEET for sức mạnh to bảo vệ thế giới.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 26

28/07/2017

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

28/07/2017

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 26

28/07/2017
Top