7 viên ngọc rồng - giải đấu giữa các ngân hà
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

7 viên ngọc rồng - giải đấu giữa các ngân hà

Thể Loại Truyện : Martial Arts, Supernatural, Other, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 26-10,2014

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (54 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 9

Số lần đọc: 1,515

Tóm tắt:

Thế giới này tồn tại không chỉ một vũ trụ, mà còn tồn tại song song rất rất nhiều vũ trụ khác nhau. »»» Và đương nhiên Sôn Gô Ku và các bạn của mình cũng sẽ tồn tại song song ở các vũ trụ khác nhau, Tất cả bọn họ đã được tập hợp tham gia một cuộc thi đấu. Sẽ có chuyện gì bất ngờ xảy ra tại đây...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 53

27/11/2016

Chapter 52

27/11/2016

Chapter 51

27/11/2016

Chapter 50

27/11/2016

Chapter 49

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/10/2012

Chapter 2

20/10/2012

Chapter 3

20/10/2012

Chapter 4

20/10/2012

Chapter 5

20/10/2012

Chapter 6

20/10/2012

Chapter 7

20/10/2012

Chapter 8

20/10/2012

Chapter 9

20/10/2012

Chapter 10

20/10/2012

Chapter 11

20/10/2012

Chapter 12

20/10/2012

Chapter 13

20/10/2012

Chapter 14

20/10/2012

Chapter 15

20/10/2012

Chapter 16

20/10/2012

Chapter 17

20/10/2012

Chapter 18

20/10/2012

Chapter 19

20/10/2012

Chapter 20

20/10/2012

Chapter 21

20/10/2012

Chapter 22

20/10/2012

Chapter 23

20/10/2012

Chapter 24

20/10/2012

Chapter 25

20/10/2012

Chapter 26

20/10/2012

Chapter 27

20/10/2012

Chapter 28

26/12/2012

Chapter 29

30/03/2013

Chapter 30

30/03/2013

Chapter 31

31/05/2013

Chapter 32

26/06/2013

Chapter 33

12/01/2014

Chapter 34

12/01/2014

Chapter 35

02/03/2014

Chapter 36

17/08/2014

Chapter 37

17/08/2014

Chapter 38

17/08/2014

Chapter 39

17/08/2014

extra

17/08/2014
Top