81 Diver
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

81 Diver

Thể Loại Truyện : Drama, Romance, Seinen, Sports, Comedy

Ngày tạo: 21-10,2015

Ngày cập nhật: 26-08,2018 (136 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,657

Tóm tắt:

mới test thôi. nếu làm hẳn cập nhật sau

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 175

26/08/2018

Chapter 173

24/08/2018

Chapter 171

19/08/2018

Chapter 170

18/08/2018

Chapter 168

13/08/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1.1

28/07/2017

Chapter 1.2

28/07/2017

Chapter 1.3

28/07/2017

Chapter 2.1

28/07/2017

Chapter 2.2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 26

28/07/2017

Chapter 27

28/07/2017

Chapter 81.4

08/01/2018

Chapter 82

05/02/2018

Chapter 83

05/02/2018

Chapter 84

05/02/2018

Chapter 85

05/02/2018

Chapter 86

05/02/2018

Chapter 87

05/02/2018

Chapter 88

05/02/2018

Chapter 89

05/02/2018

Chapter 90

05/02/2018
Top