8.1 - Yamada Yuusuke Gekijou
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

8.1 - Yamada Yuusuke Gekijou

Thể Loại Truyện : Horror, Mystery, Psychological, Romance, Other

Ngày tạo: 09-08,2014

Ngày cập nhật: 09-08,2014 (6 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 173

Tóm tắt:

Đọc đi rồi biết :))

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 6

09/08/2014

Chapter 5

09/08/2014

Chapter 4

08/08/2014

Chapter 3

08/08/2014

Chapter 2

08/08/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

08/08/2014

Chapter 2

08/08/2014

Chapter 3

08/08/2014

Chapter 4

08/08/2014

Chapter 5

09/08/2014

Chapter 6

09/08/2014
Top