A + B - Angel + Blood
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

A + B - Angel + Blood

Thể Loại Truyện : Fantasy, Shoujo, Supernatural, Action

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 131

Tóm tắt:

Thế giới này không biết mối đe dọa từ sự hiện diện của các “Thiên thần”… Trận chiến diễn ra ngoài biển của thành phố Đại học giữa hai chàng trai và những “Thiên thần” chuẩn bị bắt đầu!!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 1

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

28/07/2017
Top