A-Babies Vs. X-Babies (2012)
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

A-Babies Vs. X-Babies (2012)

Thể Loại Truyện : One Shot, Comic

Ngày tạo: 01-02,2015

Ngày cập nhật: 01-02,2015 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 116

Tóm tắt:

Sự kiện AvX dưới một góc nhìn khác

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

01/02/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

01/02/2015
Top