A Fairytale For The Demon Lord
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

A Fairytale For The Demon Lord

Thể Loại Truyện : Fantasy, Horror, Action

Ngày tạo: 18-11,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (34 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,226

Tóm tắt:

Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa bị dính lời nguyền. Vô số các hiệp sĩ đã tìm đến để giải thoát nàng công chúa đáng thương nhưng đều vô ích. Tất cả bọn họ đều thất bại, đều bị giết chết bởi một con quỷ. Cuối cùng có một hiệp sĩ đã đánh bại được hắn và một biến cố chưa bao giờ được báo trước đã xảy ra...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 33

27/11/2016

Chapter 32

27/11/2016

Chapter 31

27/11/2016

Chapter 30

27/11/2016

Chapter 29

18/11/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

10/07/2013

Chapter 1

10/07/2013

Chapter 2

10/07/2013

Chapter 3

10/07/2013

Chapter 4

10/07/2013

Chapter 5

10/07/2013

Chapter 6

10/07/2013

Chapter 7

16/07/2013

Chapter 8

18/07/2013

Chapter 9

21/07/2013

Chapter 10

24/07/2013

Chapter 11

26/07/2013

Chapter 12

28/07/2013

Chapter 13

29/07/2013

Chapter 14

01/08/2013

Chapter 15

04/08/2013

Chapter 16

05/08/2013

Chapter 17

07/08/2013

Chapter 18

11/08/2013

Chapter 19

14/08/2013

Chapter 20

11/11/2013

Chapter 21

11/11/2013

Chapter 22

11/11/2013

Chapter 23

11/11/2013

Chapter 24

11/11/2013

Chapter 25

11/11/2015

Chapter 26

11/11/2015

Chapter 27

11/11/2015

Chapter 28

11/11/2015

Chapter 29

18/11/2015

Chapter 30

27/11/2016

Chapter 31

27/11/2016

Chapter 32

27/11/2016

Chapter 33

27/11/2016
Top