A Love Story In Moist Rainy Days
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

A Love Story In Moist Rainy Days

Thể Loại Truyện : One Shot, Romance, School Life, Shoujo, Other, Comedy

Ngày tạo: 31-07,2014

Ngày cập nhật: 31-07,2014 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 164

Tóm tắt:

Một câu chuyện tình yêu lãng mạn và u buồn đằng sau một chiếc

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

31/07/2014

One shot

17/11/2013
Danh Sách Tập Truyện

One shot

17/11/2013

Chapter 1

31/07/2014