A Love That Feels The Cold
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

A Love That Feels The Cold

Thể Loại Truyện : Drama, One Shot, Romance, Other

Ngày tạo: 20-10,2012

Ngày cập nhật: 20-10,2012 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 10

Số lần đọc: 105

Tóm tắt:

Futaba, cậu học sinh cô đơn nhất thế giới, thầm thích người bạn thân nhất của mình, Toki. Nhưng Toki rất thẳng tính và Futaba sẽ không bao giờ làm gì có thể phá vỡ tình bạn

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Danh Sách Tập Truyện

Top