A pocket full of holes forgets everything
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

A pocket full of holes forgets everything

Thể Loại Truyện : Drama, One Shot, Romance, Seinen, Comedy

Ngày tạo: 17-07,2015

Ngày cập nhật: 17-07,2015 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 129

Tóm tắt:

Sơ lược: Một người đàn ông đãng trí hay thường quên mọi thứ liệu có mất tất cả về sau hay không?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

17/07/2015
Danh Sách Tập Truyện

One shot

17/07/2015
Top