A Serow s Deadly Fall
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

A Serow s Deadly Fall

Thể Loại Truyện : One Shot, Seinen, Comedy

Ngày tạo: 20-10,2012

Ngày cập nhật: 20-10,2012 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 85

Tóm tắt:

Một câu chuyện bình thường về hai học sinh tiểu học và chú Sơn Dương dễ thương...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

20/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/10/2012
Top