A Serow's Deadly Fall -[oneshot]
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

A Serow's Deadly Fall -[oneshot]

Thể Loại Truyện : One Shot, Seinen, Other, Comedy

Ngày tạo: 22-02,2012

Ngày cập nhật: 22-02,2012 (1 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 0

Số lần đọc: 99

Tóm tắt:

Một câu chuyện bình thường về hai học sinh tiểu học và chú Sơn Dương dễ

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chap 1

22/02/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chap 1

22/02/2012