A Simple Thinking About Bloodtype
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

A Simple Thinking About Bloodtype

Thể Loại Truyện : Manhwa, Other, Comedy

Ngày tạo: 25-05,2014

Ngày cập nhật: 25-05,2014 (11 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 10

Số lần đọc: 496

Tóm tắt:

Là những mẫu truyện ngắn xoay quanh về bốn nhóm máu A, B, AB và O. Những câu chuyện có thể khiến bạn cười đên nghiêng ngả nhưng nếu nhìn lại chính bản thân thì đôi lúc nó lại trùng khớp một cách đầy

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 11

25/05/2014

Chapter 10

14/05/2014

Chapter 9

13/05/2014

Chapter 8

28/04/2014

Chapter 7

16/04/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

29/01/2014

Chapter 2

29/01/2014

Chapter 3

06/02/2014

Chapter 4

24/02/2014

Chapter 5

24/02/2014

Chapter 6

14/03/2014

Chapter 7

16/04/2014

Chapter 8

28/04/2014

Chapter 9

13/05/2014

Chapter 10

14/05/2014

Chapter 11

25/05/2014
Top