A Story Of Heroes
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

A Story Of Heroes

Thể Loại Truyện : Historical, Manhwa, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 29-12,2014

Ngày cập nhật: 29-12,2014 (152 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 10

Số lần đọc: 2,470

Tóm tắt:

Câu chuyện bắt đầu với màn tàn sát đẫm máu, những lời đồn về bí kíp "Ám vận não cực". Phải chăng một lần nữa giang hồ lại dậy

Xem Thêm
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

09/02/2014

Chapter 2

09/02/2014

Chapter 3

09/02/2014

Chapter 4

09/02/2014

Chapter 5

09/02/2014

Chapter 6

09/02/2014

Chapter 7

09/02/2014

Chapter 8

10/02/2014

Chapter 9

10/02/2014

Chapter 10

10/02/2014

Chapter 11

10/02/2014

Chapter 12

10/02/2014

Chapter 13

10/02/2014

Chapter 14

10/02/2014

Chapter 15

10/02/2014

Chapter 16

10/02/2014

Chapter 17

10/02/2014

Chapter 18

10/02/2014

Chapter 19

10/02/2014

Chapter 20

10/02/2014

Chapter 21

10/02/2014

Chapter 22

10/02/2014

Chapter 23

10/02/2014

Chapter 24

10/02/2014

Chapter 25

10/02/2014

Chapter 26

15/02/2014

Chapter 27

15/02/2014

Chapter 28

15/02/2014

Chapter 29

15/02/2014

Chapter 30

15/02/2014

Chapter 31

15/02/2014

Chapter 32

15/02/2014

Chapter 33

16/02/2014

Chapter 34

18/02/2014

Chapter 35

21/02/2014

Chapter 36

22/02/2014

Chapter 37

24/02/2014

Chapter 38

27/02/2014

Chapter 39

02/03/2014

Chapter 40

02/03/2014
Top