Abide in the Wind
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Abide in the Wind

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Romance, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 10-10,2015

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (15 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 338

Tóm tắt:

cậu chuyện về 1 cô gái gặp con rồng cuối cùng của trái đất

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 11

10/10/2015

Chapter 10

08/10/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

02/09/2013

Chapter 1

15/04/2014

Chapter 2

30/09/2014

Chapter 3

07/10/2014

Chapter 4

20/10/2014

Chapter 5

07/10/2015

Chapter 6

07/10/2015

Chapter 7

07/10/2015

Chapter 8

07/10/2015

Chapter 9

07/10/2015

Chapter 10

08/10/2015

Chapter 11

10/10/2015

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017
Top