Ability
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ability

Thể Loại Truyện : Supernatural, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 25-04,2014

Ngày cập nhật: 25-04,2014 (60 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,546

Tóm tắt:

Thêm một bộ Monster Khủng khiếp nữa

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 60

25/04/2014

Chapter 59

25/04/2014

Chapter 58

25/04/2014

Chapter 57

25/04/2014

Chapter 56

25/04/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

08/11/2012

Chapter 2

08/11/2012

Chapter 3

08/11/2012

Chapter 4

17/11/2012

Chapter 5

21/11/2012

Chapter 6

01/12/2012

Chapter 7

10/12/2012

Chapter 8

16/12/2012

Chapter 9

31/12/2012

Chapter 10

10/01/2013

Chapter 11

15/01/2013

Chapter 12

25/02/2013

Chapter 13

25/02/2013

Chapter 14

06/03/2013

Chapter 15

10/05/2013

Chapter 16

11/05/2013

Chapter 17

11/05/2013

Chapter 18

17/05/2013

Chapter 19

28/05/2013

Chapter 20

08/06/2013

Chapter 21

10/06/2013

Chapter 22

13/06/2013

Chapter 23

15/06/2013

Chapter 24

21/06/2013

Chapter 25

25/06/2013

Chapter 26

26/06/2013

Chapter 27

29/06/2013

Chapter 28

01/07/2013

Chapter 29

04/07/2013

Chapter 30

05/07/2013

Chapter 31

29/08/2013

Chapter 32

30/08/2013

Chapter 33

09/09/2013

Chapter 34

29/09/2013

Chapter 35

29/09/2013

Chapter 36

03/10/2013

Chapter 37

13/10/2013

Chapter 38

30/10/2013

Chapter 39

16/11/2013

Chapter 40

02/04/2014
Top