Ác Mộng Cấm Chỉ Lệnh
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ác Mộng Cấm Chỉ Lệnh

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, Shoujo

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (8 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 6

Số lần đọc: 259

Tóm tắt:

Cập nhật sau ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016
Top