Acaria
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Acaria

Thể Loại Truyện : Fantasy, Supernatural, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 27-07,2017 (11 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 208

Tóm tắt:

để tìm lại quá khứ bị đánh mất, Acaria quyết định lên đường tìm món bảo bối thần kỳ có khả năng phục hồi trí nhớ. Truyện đã được sự cho phép của nhóm dịch, lấy xin giữ nguyên credits. Cảm ơn!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 11

27/07/2017

Chapter 10

27/07/2017

Chapter 9

27/07/2017

Chapter 8

27/07/2017

Chapter 7

27/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

27/07/2017

Chapter 7

27/07/2017

Chapter 8

27/07/2017

Chapter 9

27/07/2017

Chapter 10

27/07/2017

Chapter 11

27/07/2017