Ace of Hearts
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ace of Hearts

Thể Loại Truyện : Romance, Sports, Other

Ngày tạo: 14-12,2011

Ngày cập nhật: 14-12,2011 (3 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 295

Tóm tắt:

Mitsuru Adachi Anthologies là tuyển tập truyện của Adachi khi mới vào nghề. Đây là Story 1 trong câu chuyện. Hãy đọc và cảm nhận...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 3

14/12/2011

Chapter 2

14/12/2011

Chapter 1

14/12/2011
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

14/12/2011

Chapter 2

14/12/2011

Chapter 3

14/12/2011
Top