Acid Town
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Acid Town

Thể Loại Truyện : Drama, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 09-10,2014

Ngày cập nhật: 09-06,2018 (40 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 10

Số lần đọc: 734

Tóm tắt:

Yuki là một người cậu bé hiền lành và tốt bụng, nhưng để kiếm tiền trả viện phí cho em trai (Jun) cậu quyết định đến Seidoukai để ăn trộm tiền. Thật không may kế hoạch bị vỡ lở, từ đây cuộc đời và quá khứ cậu muốn bỏ lại sau lưng bắt đầu l

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 40

09/06/2018

Chapter 39

09/06/2018

Chapter 38

09/06/2018

Chapter 37

09/06/2018

Chapter 36

09/06/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

24/08/2014

Chapter 2

24/08/2014

Chapter 3

24/08/2014

Chapter 4

24/08/2014

Chapter 5

26/08/2014

Chapter 6

26/08/2014

Chapter 7

26/08/2014

Chapter 8

08/09/2014

Chapter 9

08/09/2014

Chapter 10

08/09/2014

Chapter 11

08/09/2014

Chapter 12

08/09/2014

Chapter 13

09/10/2014

Chapter 14

09/10/2014

Chapter 15

09/10/2014

Chapter 16

09/06/2018

Chapter 17

09/06/2018

Chapter 18

09/06/2018

Chapter 19

09/06/2018

Chapter 20

09/06/2018

Chapter 21

09/06/2018

Chapter 22

09/06/2018

Chapter 23

09/06/2018

Chapter 24

09/06/2018

Chapter 25

09/06/2018

Chapter 26

09/06/2018

Chapter 27

09/06/2018

Chapter 28

09/06/2018

Chapter 29

09/06/2018

Chapter 30

09/06/2018

Chapter 31

09/06/2018

Chapter 32

09/06/2018

Chapter 33

09/06/2018

Chapter 34

09/06/2018

Chapter 35

09/06/2018

Chapter 36

09/06/2018

Chapter 37

09/06/2018

Chapter 38

09/06/2018

Chapter 39

09/06/2018

Chapter 40

09/06/2018
Top