Adekan
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Adekan

Thể Loại Truyện : Drama, Historical, Mystery, Shoujo, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 18-10,2014

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (51 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 10

Số lần đọc: 1,601

Tóm tắt:

Sĩ quan cảnh sát đụng độ anh chàng bán dù...Hai người sát cánh bên nhau giải quyết những vụ

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 47

27/11/2016

Chapter 46

27/11/2016

Chapter 45

27/11/2016

Chapter 44

27/11/2016

Chapter 43

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

24/08/2014

Chapter 2

24/08/2014

Chapter 3

24/08/2014

Chapter 4

24/08/2014

Chapter 5

24/08/2014

Chapter 6

24/08/2014

Chapter 7

24/08/2014

Chapter 8

24/08/2014

Chapter 9

24/08/2014

Chapter 10

24/08/2014

Chapter 11

24/08/2014

Chapter 12

24/08/2014

Chapter 13

24/08/2014

Chapter 14

24/08/2014

Chapter 15

24/08/2014

Chapter 16

24/08/2014

Chapter 17

24/08/2014

Chapter 17.2

24/08/2014

Chapter 18

24/08/2014

Chapter 19

24/08/2014

Chapter 20

24/08/2014

Chapter 21

24/08/2014

Chapter 21.5

24/08/2014

Chapter 22

24/08/2014

Chapter 23

24/08/2014

Chapter 24

24/08/2014

Chapter 25

24/08/2014

Chapter 26

24/08/2014

Chapter 26.5

24/08/2014

Chapter 27

24/08/2014

Chapter 28

24/08/2014

Chapter 29

24/08/2014

Chapter 30

01/09/2014

Chapter 31

18/10/2014

Chap 31

19/10/2014

Chapter 33

27/11/2016

Chapter 34

27/11/2016

Chapter 35

27/11/2016

Chapter 36

27/11/2016

Chapter 37

27/11/2016
Top