Adventure Time Comic- Children Of Darkness
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Adventure Time Comic- Children Of Darkness

Thể Loại Truyện : Romance, Shoujo, Shoujo Ai, Supernatural, Other, Adventure, Comic

Ngày tạo: 07-02,2014

Ngày cập nhật: 07-02,2014 (31 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 10

Số lần đọc: 2,234

Tóm tắt:

Một tác phẩm dài của PVE, kể về cuộc sống của vợ chồng Fiolee và những đứa con của họ.

Có một số mẩu comic ngắn không liên quan đến mạch chính của câu chuyện (do tác giả hứng lên thì vẽ thôi =w=)

Facebook:https://www.facebook.com/pages/Adventure-Time-Vietnam/485655614882125

Hiện nhóm của có 1 ng` đang s

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chap 38

07/02/2014

Chap 36

27/01/2014

Chap 35

27/01/2014

Chap 34

23/01/2014

Chap 33

23/01/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chap 0

13/01/2014

Chap 2

14/01/2014

Chap 4

18/01/2014

Chap 5

18/01/2014

Chap 6

18/01/2014

Chap 7

18/01/2014

Chap 8

18/01/2014

Chap 9

18/01/2014

Chap 10

18/01/2014

Chap 11

18/01/2014

Chap 12

18/01/2014

Chap 13

21/01/2014

Chap 14

21/01/2014

Chap 15

21/01/2014

Chap 16

21/01/2014

Chap 17

21/01/2014

Chap 19

21/01/2014

Chap 22

21/01/2014

Chap 25

21/01/2014

Chap 26

21/01/2014

Chap 27

21/01/2014

Chap 28

21/01/2014

Chap 29

21/01/2014

Chap 30

21/01/2014

Chap 31

23/01/2014

Chap 32

23/01/2014

Chap 33

23/01/2014

Chap 34

23/01/2014

Chap 35

27/01/2014

Chap 36

27/01/2014

Chap 38

07/02/2014
Top