Adventure Time Comic - When I Met You
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Adventure Time Comic - When I Met You

Thể Loại Truyện : Ecchi, Romance, Other, Comedy, Comic

Ngày tạo: 29-09,2014

Ngày cập nhật: 29-09,2014 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 154

Tóm tắt:

Một Comic khác của tác giả Mizz- Chama (tác giả của Fiolee Comic 1)

Comic này vào cuối tuần sẽ up một part chia nhỏ :3

Pairing: Marshall Lee x Fionna

Facebook:https://www.facebook.com/pages/Adventure-Time-Vietnam/485655

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

29/09/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

29/09/2014
Top