Adventureboy
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Adventureboy

Thể Loại Truyện : Comic

Ngày tạo: 02-06,2012

Ngày cập nhật: 02-06,2012 (7 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 0

Số lần đọc: 418

Tóm tắt:

Bouken Shounen là một tập hợp gồm 7 truyện ngắn của Mitsuru Adachi, được phát hành đều đặn qua các năm trên tạp chí Big Comic Original của NXB Shogakukan (19

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chap 7

02/06/2012

Chap 6

02/06/2012

Chap 5

02/06/2012

Chap 4

02/06/2012

Chap 3

02/06/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chap 1

02/06/2012

Chap 2

02/06/2012

Chap 3

02/06/2012

Chap 4

02/06/2012

Chap 5

02/06/2012

Chap 6

02/06/2012

Chap 7

02/06/2012
Top