Age Of Ultron
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Age Of Ultron

Thể Loại Truyện : Other, Comic

Ngày tạo: 20-08,2014

Ngày cập nhật: 20-08,2014 (5 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 10

Số lần đọc: 236

Tóm tắt:

Nhiều năm trước, các anh hùng của vũ trụ Marvel đã sống trong nỗi sợ hãi rằng một ngày nào đó siêu trí tuệ nhân tạo được biết đến với cái tên Ultron sẽ hoàn thành vận mệnh của mình và chiếm lấy trái đất – Và ngày đ

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 5

20/08/2014

Chapter 4

19/07/2014

Chapter 3

19/07/2014

Chapter 2

19/07/2014

Chapter 1

09/03/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

09/03/2013

Chapter 2

19/07/2014

Chapter 3

19/07/2014

Chapter 4

19/07/2014

Chapter 5

20/08/2014
Top