AHO GIRL
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

AHO GIRL

Thể Loại Truyện : Romance, School Life, Other, Comedy

Ngày tạo: 09-10,2015

Ngày cập nhật: 06-08,2017 (98 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 10

Số lần đọc: 2,005

Tóm tắt:

Một thể loại 4koma của tác giả Hiroyuki, về một cô gái siêu ngốc cùng với người bạn

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 91

06/08/2017

Chapter 90

28/07/2017

Chapter 89

28/07/2017

Chapter 88

28/07/2017

Chapter 87.5

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

10/02/2013

Chapter 2

10/02/2013

Chapter 3

10/02/2013

Chapter 4

23/11/2013

Chapter 5

24/11/2013

Chapter 6

25/11/2013

Chapter 7

26/11/2013

Chapter 8

27/11/2013

Chapter 9

28/11/2013

Chapter 10

29/11/2013

Chapter 11

01/12/2013

Chapter 12

01/12/2013

Chapter 13

02/12/2013

Chapter 14

03/12/2013

Chapter 15

04/12/2013

Chapter 16

05/12/2013

Chapter 17

06/12/2013

Chapter 18

07/12/2013

Chapter 19

08/12/2013

Chapter 20

10/01/2014

Chapter 21

11/01/2014

Chapter 22

12/01/2014

Chapter 23

13/01/2014

Chapter 24

14/01/2014

Chapter 25

15/01/2014

Chapter 26

16/01/2014

Chapter 27

18/01/2014

Chapter 28

18/01/2014

Chapter 29

19/01/2014

Chapter 30

20/01/2014

Chapter 30.5

21/01/2014

Chapter 31

22/01/2014

Chapter 32

23/01/2014

Chapter 33

24/01/2014

Chapter 34

25/01/2014

Chapter 35

26/01/2014

Chapter 36

27/01/2014

Chapter 37

01/06/2014

Chapter 38

02/06/2014

Chapter 39

03/06/2014
Top