Air Koi
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Air Koi

Thể Loại Truyện : Drama, One Shot, Romance, School Life, Shoujo

Ngày tạo: 10-08,2013

Ngày cập nhật: 10-08,2013 (3 - chap) - Full Bộ

Rate: 7

Số lần đọc: 182

Tóm tắt:

Đọc đi sẽ biế

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 3

10/08/2013

Chapter 2

10/08/2013

Chapter 1

25/07/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

25/07/2013

Chapter 2

10/08/2013

Chapter 3

10/08/2013
Top