Akaboshi - Ibun Suikoden
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Akaboshi - Ibun Suikoden

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Historical, Other, Action, Adventure, Comedy, Comic

Ngày tạo: 31-10,2015

Ngày cập nhật: 31-10,2015 (29 - chap) - Tạm Ngưng

Rate: 0

Số lần đọc: 1,588

Tóm tắt:

Dựa vào tiếu thuyết nổi tiếng Th

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 7

25/10/2015

Chapter 6

25/10/2015

Chapter 5

25/10/2015

Chapter 4

25/10/2015

Chapter 3

25/10/2015