AkaKise - KnB Short Doujinshi
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

AkaKise - KnB Short Doujinshi

Thể Loại Truyện : Romance, Other, Comedy

Ngày tạo: 02-11,2014

Ngày cập nhật: 02-11,2014 (60 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,271

Tóm tắt:

Doujinshi chỉ nhằm mục đích truyền bá đạo AkaKise, không dùng cho các hành vi vụ lợi liên quan đến tiền bạc từ nó. ^^ All about AkaKise :x ----- Sau trận thua của bé Sei..... thằng lead này xin làm vài thứ để tế bé.... TTvTT Nên dou nó có hơi trật đường rày xíu... Mọi người thông cảm.... 

TTvTT Sei ơi.... bỏ GOM ( trừ Ki ) rồi về với Rakuzan đi em! TTvTT  ------  Trụ sở nhóm: http://dicekami18.wordpress.com

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 65

02/11/2014

Chapter 64

02/11/2014

Chapter 63

02/11/2014

Chapter 62

02/11/2014

Chapter 61

02/11/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

02/11/2014

Chapter 2

02/11/2014

Chapter 4

02/11/2014

Chapter 5

02/11/2014

Chapter 6

02/11/2014

Chapter 7

02/11/2014

Chapter 8

02/11/2014

Chapter 9

02/11/2014

Chapter 10

02/11/2014

Chapter 11

02/11/2014

Chapter 12

02/11/2014

Chapter 13

02/11/2014

Chapter 14

02/11/2014

Chapter 15

02/11/2014

Chapter 16

02/11/2014

Chapter 18

02/11/2014

Chapter 19

02/11/2014

Chapter 21

02/11/2014

Chapter 22

02/11/2014

Chapter 24

02/11/2014

Chapter 26

02/11/2014

Chapter 27

02/11/2014

Chapter 28

02/11/2014

Chapter 29

02/11/2014

Chapter 30

02/11/2014

Chapter 31

02/11/2014

Chapter 32

02/11/2014

Chapter 33

02/11/2014

Chapter 34

02/11/2014

Chapter 35

02/11/2014

Chapter 36

02/11/2014

Chapter 37

02/11/2014

Chapter 38

02/11/2014

Chapter 39

02/11/2014

Chapter 40

02/11/2014

Chapter 41

02/11/2014

Chapter 42

02/11/2014

Chapter 43

02/11/2014

Chapter 44

02/11/2014

Chapter 45

02/11/2014
Top