AkaKuro Doujinshi Collection
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

AkaKuro Doujinshi Collection

Thể Loại Truyện : One Shot, School Life, Other

Ngày tạo: 05-04,2014

Ngày cập nhật: 05-04,2014 (5 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 913

Tóm tắt:

Một vài mẫu truyện nhỏ về AkaKuro ........ Đừng mang đi đâu nếu các bạn chưa được sự đồng ý của chúng tôi :) Cảm ơn :)

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 5

05/04/2014

Chapter 4

05/04/2014

Chapter 3

19/03/2014

Chapter 2

18/03/2014

Chapter 1

16/03/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

16/03/2014

Chapter 2

18/03/2014

Chapter 3

19/03/2014

Chapter 4

05/04/2014

Chapter 5

05/04/2014
Top