AkaKuro S-Doujinshi
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

AkaKuro S-Doujinshi

Thể Loại Truyện : Romance, Other

Ngày tạo: 06-11,2013

Ngày cập nhật: 06-11,2013 (22 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 10

Số lần đọc: 2,011

Tóm tắt:

Đây là nơi up các mẩu chuyện nhỏ đáng yêu của 2 zai:

Akashi Seijuurou x Kuroko Tetsuya

...

Nguồn: pixiv, baidu, weibo..v..v..

Được thực hiện bởi Akakuro FC

Xin đừng mang đi nơi khác nếu không có sự cho phép của nhóm dịch, hãy tôn trọng công sức của chúng tôi

Xin cám ơ

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 30

06/11/2013

Chapter 28

06/11/2013

Chapter 27

06/11/2013

Chapter 26

06/11/2013

Chapter 25

06/11/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

08/07/2013

Chapter 2

08/07/2013

Chapter 3

08/07/2013

Chapter 4

09/07/2013

Chapter 5

11/07/2013

Chapter 6

11/07/2013

Chapter 8

04/08/2013

Chapter 11

04/08/2013

Chapter 14

04/08/2013

Chapter 15

09/08/2013

Chapter 17

20/08/2013

Chapter 18

20/08/2013

Chapter 19

20/08/2013

Chapter 20

20/08/2013

Chapter 22

06/11/2013

Chapter 23

06/11/2013

Chapter 24

06/11/2013

Chapter 25

06/11/2013

Chapter 26

06/11/2013

Chapter 27

06/11/2013

Chapter 28

06/11/2013

Chapter 30

06/11/2013
Top