Akakuro - The Switch That Akashi Turn On
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Akakuro - The Switch That Akashi Turn On

Thể Loại Truyện : One Shot, Other

Ngày tạo: 29-10,2014

Ngày cập nhật: 29-10,2014 (1 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 9

Số lần đọc: 86

Tóm tắt:

AkaKuro's Day và "Sự trỗi dậy của Kuroko" c

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top