Akame Ga KILL! ZERO
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Akame Ga KILL! ZERO

Thể Loại Truyện : Fantasy, Horror, Martial Arts, Mature, Mystery, Supernatural, Tragedy, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 19-08,2015

Ngày cập nhật: 09-06,2018 (42 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 10

Số lần đọc: 1,501

Tóm tắt:

Câu truyện về bối cảnh 3 năm trước Akame ga KILL! Trong phần ZERO này, Akame vẫn đang hoạt động trong đội ám sát của Đế Quốc, với nhiệm vụ tiêu diệt tất cả những mầm mống phản loạn.

Rồi vòng quay số phận sẽ ra sao? Đón

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 44

22/04/2018

Chapter 43

22/04/2018

Chapter 42

22/04/2018

Chapter 41

22/04/2018

Chapter 40

22/04/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

12/11/2013

Chapter 2

17/12/2013

Chapter 3

10/01/2014

Chapter 4

23/02/2014

Chapter 5

21/03/2014

Chapter 6

13/04/2014

Chapter 7

17/06/2014

Chapter 8

10/09/2014

Chapter 9

10/09/2014

Chapter 10

Chapter 11

09/04/2015

Chapter 12

09/04/2015

Chapter 13

09/04/2015

Chapter 14

18/08/2015

Chapter 15

19/08/2015

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 26

09/10/2017

Chapter 27

09/10/2017

Chapter 28

09/10/2017

Chapter 30

05/11/2017

Chapter 31

15/11/2017

Chapter 32

11/12/2017

Chapter 33

18/01/2018

Chapter 34

05/02/2018

Chapter 35

09/03/2018

Chapter 36

21/04/2018

Chapter 38

22/04/2018

Chapter 39

22/04/2018

Chapter 40

22/04/2018

Chapter 41

22/04/2018

Chapter 42

22/04/2018
Top