Akatsuki No Yona - Short Doujinshi
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Akatsuki No Yona - Short Doujinshi

Thể Loại Truyện : Fantasy, Romance, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 26-09,2014

Ngày cập nhật: 26-09,2014 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 10

Số lần đọc: 227

Tóm tắt:

Bản dịch các Doujinshi của Akatsuki no Yona tìm tòi trên mạng

Dịch thuật bởi: Kaitou Kitsudo

Album KIDO: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.660130427426264.1073741896.146894005416578&a

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

26/09/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/09/2014
Top