Akuma No Kagi To Shoujo No Raison D'Être
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Akuma No Kagi To Shoujo No Raison D'Être

Thể Loại Truyện : Ecchi, Fantasy, Other, Action

Ngày tạo: 31-01,2014

Ngày cập nhật: 31-01,2014 (1 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 10

Số lần đọc: 42

Tóm tắt:

1 ngày kia, anh main gặp được 1 bé moe trước nhà. Sau đó cậu biết được rằng cô bé đó đang đi thu hồi những ác quỷ đã trốn khỏi quỷ giới và tìm lại những chiếc chìa khoá phong

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top