Akuma No Riddle
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Akuma No Riddle

Thể Loại Truyện : School Life, Yuri, Other, Action

Ngày tạo: 03-10,2014

Ngày cập nhật: 03-10,2014 (14 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,211

Tóm tắt:

Thay vì giết em, tôi muốn bảo vệ em &

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 13

03/10/2014

Chapter 12

01/09/2014

Chapter 11

29/07/2014

Chapter 10

20/07/2014

Chapter 9

20/07/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

19/12/2013

Chapter 1

22/12/2013

Chapter 2

19/04/2014

Chapter 3

25/04/2014

Chapter 4

10/05/2014

Chapter 5

22/05/2014

Chapter 6

29/05/2014

Chapter 7

07/06/2014

Chapter 8

13/06/2014

Chapter 9

20/07/2014

Chapter 10

20/07/2014

Chapter 11

29/07/2014

Chapter 12

01/09/2014

Chapter 13

03/10/2014
Top