Aletheia
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Aletheia

Thể Loại Truyện : Tragedy, Other, Action

Ngày tạo: 04-12,2013

Ngày cập nhật: 04-12,2013 (15 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 758

Tóm tắt:

....

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chap 13

04/12/2013

Chapter 13

04/12/2013

Chapter 12

12/11/2013

Chapter 11

12/11/2013

Chapter 10

11/11/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

17/08/2013

Chapter 1

17/08/2013

Chapter 2

18/08/2013

Chapter 3

23/08/2013

Chapter 4

30/09/2013

Chapter 5

04/10/2013

Chapter 6

04/10/2013

Chapter 7

10/11/2013

Chapter 8

10/11/2013

Chapter 9

10/11/2013

Chapter 10

11/11/2013

Chapter 11

12/11/2013

Chapter 12

12/11/2013

Chapter 13

04/12/2013

Chap 13

04/12/2013
Top