Alive : The Final Evolution - Special
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Alive : The Final Evolution - Special

Thể Loại Truyện : Romance, School Life, Other

Ngày tạo: 20-10,2012

Ngày cập nhật: 20-10,2012 (2 - chap) - Full Bộ

Rate: 10

Số lần đọc: 158

Tóm tắt:

Một phần special ngắn của bộ Alive : The Final Evolution.


Chú ý: "Đã xin

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chap 1b

30/03/2013

Chapter 1

20/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/10/2012

Chap 1b

30/03/2013
Top