All You Need Is Kill
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

All You Need Is Kill

Thể Loại Truyện : Action, Comedy

Ngày tạo: 07-06,2014

Ngày cập nhật: 07-06,2014 (19 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 9

Số lần đọc: 943

Tóm tắt:

khi số phận đã định bạn phải chết nhưng cứ mỗi lần chết là lại trở về thời điểm trước đó 1 ngày... vậy bạn sẽ làm gì ? buông xuôi hay đứng lên chống lại nó ? Kiriya Keiji là 1 người lính và đứng trong vòng lặp vĩnh cửu chết đi sống lại củ

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 17

07/06/2014

Chapter 16

22/05/2014

Chapter 15

17/05/2014

Chapter 14

11/05/2014

Chapter 13

24/04/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

14/01/2014

Chapter 2

24/01/2014

Chapter 3

02/02/2014

Chapter 4

07/02/2014

Chapter 5

09/02/2014

Chapter 6

18/02/2014

Chapter 7

22/02/2014

Chapter 7.5

07/03/2014

Chapter 8

15/03/2014

Chapter 9

20/03/2014

Chapter 10

02/04/2014

Chapter 11

03/04/2014

Chapter 12

10/04/2014

Chapter 12.5

16/04/2014

Chapter 13

24/04/2014

Chapter 14

11/05/2014

Chapter 15

17/05/2014

Chapter 16

22/05/2014

Chapter 17

07/06/2014
Top