Alone in My King's Harem
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Alone in My King's Harem

Thể Loại Truyện : Fantasy, Gender Bender, Romance, Other

Ngày tạo: 10-02,2014

Ngày cập nhật: 10-02,2014 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 10

Số lần đọc: 246

Tóm tắt:

Một tuyển tập truyện cổ tích của Hoshino Lily.

Shounen-Ai Fanclub 1-3
Tog

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

10/02/2014

Chapter 3

10/02/2014

Chapter 2

10/02/2014

Chapter 1

10/02/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

10/02/2014

Chapter 2

10/02/2014

Chapter 3

10/02/2014

Chapter 4

10/02/2014
Top