Amagami - Various Artists
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Amagami - Various Artists

Thể Loại Truyện : Ecchi, Romance, School Life, Other, Comedy

Ngày tạo: 12-10,2014

Ngày cập nhật: 12-10,2014 (10 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 10

Số lần đọc: 526

Tóm tắt:

@@ k biết tóm tắt ra sao truyện hay lắm đó nhóm mình sẽ tiếp tục làm bộ này ^^ các you đọc

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 7

12/10/2014

Chapter 6

12/10/2014

Chapter 5.6

12/10/2014

Chapter 5.5

12/10/2014

Chapter 5.2

24/03/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

06/01/2013

Chapter 2

01/11/2013

Chapter 3

25/11/2013

Chapter 4

08/03/2014

Chapter 5.1

24/03/2014

Chapter 5.2

24/03/2014

Chapter 5.5

12/10/2014

Chapter 5.6

12/10/2014

Chapter 6

12/10/2014

Chapter 7

12/10/2014
Top