Amazing Spider-man
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Amazing Spider-man

Thể Loại Truyện : Other, Comic

Ngày tạo: 21-04,2012

Ngày cập nhật: 21-04,2012 (2 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 9

Số lần đọc: 172

Tóm tắt:

Tiến sỹ bạch tuộc sắp chết và ông ta lên kế hoạch mang cả thế giới theo cùng. Spider-man phải nhờ tới các Avenger để cứu thế giới. Nhưng liệu The Earth's Mightest Heroes (slogan của Avengers - "Những anh hùng vĩ đại nhất hành tinh") có ngẳn được đạo quân Villants của Doctor Octopus hay ko?

THE END OF THE WORLD hứa hẹn sẽ thay đổi Amazing Spider-man

Xem Thêm
Top