Angel Beats! Original Comics
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Angel Beats! Original Comics

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, One Shot, Romance, School Life, Seinen, Other, Action, Anime, Comedy

Ngày tạo: 09-08,2013

Ngày cập nhật: 09-08,2013 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 7

Số lần đọc: 176

Tóm tắt:

2 mẫu truyện ngắn được kèm theo CD Album "Last song" của Girls Dead Monster: Last Song và T

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

09/08/2013
Danh Sách Tập Truyện

One shot

09/08/2013
Top